Shadow Warrior 2: Neon Garden
Magdalena radziej sw2 future garden 000
Magdalena radziej sw2 future garden 005
Magdalena radziej sw2 future statue 001
Magdalena radziej sw2 future statue 002
Magdalena radziej sw2 future statue 004
Magdalena radziej sw2 future statue 000
Magdalena radziej sw2 future plant 000
Magdalena radziej sw2 future tree 004

http://www.shadowwarrior.com/
http://flyingwildhog.com/

Art direction by Łukasz Zdunowski